Advokátska kancelária Legal Business Partner s.r.o.

 poskytuje komplexné právne služby a poradenstvo na vysokej kvalitatívnej úrovni, tak slovenským ako aj zahraničným právnickým a fyzickým osobám. Vďaka bohatým skúsenostiam a detailnej znalosti právneho poriadku, sme pripravení vyhovieť najnáročnejším požiadavkám svojich klientov. 


  • Advokátska kancelária Legal Business Partner s.r.o. poskytuje svojim klientom služby v slovenčine, češtine, angličtine a nemčine. Prax advokátskej kancelárie Legal Business Partner s.r.o. zahŕňa široké spektrum vzájomne prepojených špecializovaných oblastí, čo jej umožňuje poskytovať klientom úplné a koordinované právne poradenstvo.
 
  • Napriek skutočnosti, že sa jednotliví členovia kancelárie Legal Business Partner s.r.o., rôzneho odborného zamerania koncentrujú na špecializované oblasti, kombinácia širokej odbornosti a špecializácie, doplnená dôrazom kladeným na riešenie klientskych obchodných priorít, umožňuje jej členom vystupovať v pozícii strategického partnera pri štruktúrovaní a realizácii komplexných obchodných transakcií.